انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 1,750,000 تومان

هتل primevera ، 3 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 1,850,000 تومان

هتل Vera palace ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,970,000 تومان

هتل royal hotel ، 4 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 6 شب و 7 روز

قیمت : 1,499,000 تومان

هتل 3 ستاره

تور تاجیکستان

تور تاجیکستان

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,380,000 تومان

هتل صاحب کار ، 3 ستاره

تور عراق

تور عراق

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 745,000 تومان

هتل VENICIA ، 4 ستاره