انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور تایلند

تور تایلند

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 2,299,000 تومان

هتل 3 ستاره

تور ارمنستان

تور ارمنستان

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 520,000 تومان

هتل Hrazdan Hotel ، 3 ستاره

تور ارمنستان

تور ارمنستان

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 960,000 تومان

هتل نورک رزیدنس، نایری ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 3,050,000 تومان

هتل هتل پسیفیک رجنسی و گرند کپترن ، 5 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,950,000 تومان

هتل سان وی پوترا ، 5 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 900,000 تومان

هتل 3 ستاره