تورهای گرجستان


انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 1,950,000 تومان

هتل پریماور - کروز - بوموند ، 4 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 1,500,000 تومان

هتل آستوریا ، 3 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 1,750,000 تومان

هتل primevera ، 3 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 1,850,000 تومان

هتل Vera palace ، 4 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 2,350,000 تومان

هتل Dolabauri3+Mari3 ، 3 ستاره

تور گرجستان

تور گرجستان

مدت : 7 شب و 8 روز

تماس بگیرید

هتل AVI HOTEL ، 3 ستاره