انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 2,599,000 تومان

هتل SURMELI$ HB DOUBLETREEBYHILTON ، 5 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 2,490,000 تومان

هتل OZKAYMAK PARK ، 4 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 3 شب و 4 روز

قیمت : 695,000 تومان

هتل ALL SEASON ، 4 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 4 شب و 5 روز

قیمت : 690,000 تومان

هتل مارینم ، 3 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 6 شب و 7 روز

قیمت : 1,000,000 تومان

هتل ASPEN ، 4 ستاره

تور ترکیه

تور ترکیه

مدت : 6 شب و 7 روز

قیمت : 1,760,000 تومان

هتل Green max belek ، 4 ستاره